Category: Academics

Hoër Tegniese Skool | Welkom | Technical High School

Top 10.

Geen inligting nie. Besoek gerus later


January 29, 2019 0

DoE-skakel

  Vorige Departementele Eksamen Vraestelle (GR10, 11 & 12)


January 29, 2019 0

Skryfbehoeftes

Geen inligting nie. Besoek gerus later


January 29, 2019 0

Promosievereistes

  PROMOSIEVEREISTES VIR GRAAD 8 EN 9 Leerders in graad 8 en 9 sal bevorder word indien hulle: 50% (vlak 4) of meer vir huistaal het; 40% (vlak 3) of meer vir eerste addisionele taal het; 40% (vlak 3) of meer vir wiskunde het; Van die ses vakke wat oorbly, moet drie (3) 40% (vlak…
Read more


January 29, 2019 0

Vakonderwysers

  AFRIKAANS HOD/ Vakhoof: Me. A. Welman


January 29, 2019 0

Top 10

No content at present. Please check back later


November 21, 2018 0

DoE Links

  Past Departmental Exam Papers (Gr 10, 11 & 12)


November 21, 2018 0

Stationery Requirements

No content at present. Please check back later


November 21, 2018 0

Promotional Requirements

  PROMOTION REQUIREMENTS FOR GRADE 8 AND 9 Learners in Grade 8 and 9 will be promoted if they have: 50% (Level 4) or more for Home Language; 40% (Level 3) or more for First Additional Language; 40% (Level 3) or more for Mathematics; Of the six remaining subjects, three (3) must be 40% (Level…
Read more


November 21, 2018 0