Kultuur

Hoër Tegniese Skool | Welkom | Technical High School

  • Koor
  • Debatsvereniging
  • Eisteddfod
  • Junior Stadsraad
  • SAGE – Students for the Advancement of Global Entrepreneurship
  • Christelike Studentevereniging

Uitslae

Oefentye

Die skool het sportperiodes op Dinsdae, Woensdae en Donderdae,13:50-15:45, waar die leerders die geleentheid kry om aan sport- en/of kultuuraktiwiteite deel te neem.