Oor Ons

Hoër Tegniese Skool | Welkom | Technical High School

Skoolwapen

Betekenis van die leuse:

SAPIENTIA AURUM QUE E PROFUNDIS Wysheid, net soos goud, kom uit die dieptes.

Betekenis van die wapen:

Soos goud uit die grond is kennis uit die boek.

SkoolliedWaar die goud uit donker dieptes
soos ’n vonk uit aarde slaan,
en die vrag van toringwiele –
op teen hoë steiltes staan.
Dáár staan ons skool, trotse gebou!
HTS Welkom! Ons dien jou getrou.Where the gold like spark of flint stone
comes from out the bowls of earth.
And where the weight of towering wheels groan,
as they strain to yield their worth.
There is our school – one of the best!
THS Welkom! We serve you with zest.


 

 

Skoolklere

Artikels hieronder genoem is die goedgekeurde skooldrag en dus die enigste wat aanvaar word. Soortgelyke artikels moet asseblief nie by ander winkels gekoop word nie, aangesien die skooldrag, skoene uitgesluit, by die skool verkrygbaar is. Betaling is streng kontant en alle skooldrag moet duidelik gemerk wees.

Amptelike skooldrag


Amptelike skooldrag

Somer:

 • Wit lang- of kortmouhemp met skoolwapen op sak
 • Donkerblou lang- of kortbroek
 • (INDIEN LEERDER ‘N LANGBROEK DRA, MOET HY ‘N DAS AANHÊ. Indien leerder ʼn kortbroek dra, is dit nie nodig vir ‘n das nie)
 • Donkerblou skoolkouse
 • Swart leerskoolskoene met skoenveters (Swart seilskoene is nie toelaatbaar nie)


Winter:

 • Donkerblou kleurbaadjie met wapen op sak
 • Wit hemp met skoolwapen op sak
 • Skooldas
 • Donkerblou trui / “Pullover” met skoolwapen. Wit “Pullover” slegs graad 12-leerders.
 • Donkerblou langbroek
 • Donkerblou skoolkouse
 • Swart leerskoolskoene met skoenveters.(Swart seilskoene is nie toelaatbaar nie)

Skooldas:

 • Graad 8-12  –  dubbele skuinsstreep
 • Graad 8-12  –   eredas

Werkswinkel: Blou oorpak of die kort blou werkswinkeljas

Liggaamsopvoeding & Lewensoriëntering: Kort wit broek en T-hemp

Sport: Eenvormige sportdrag soos deur die verskillende sportsoorte vereis.

Moslemleerders:
MOSLEMLEERDERS, wat om religieuse redes ‘n baard moet dra, moet ‘n brief van hul religieuse leier aan die skoolhoof oorhandig. Nadat toestemming verleen is, moet die leerder(s) die tradisionele hoedjie (“topee”) by hul volle, amptelike skooldrag dra. Die dra van die “kurta” is nie toelaatbaar nie.