Skoolbeheerliggaam

Hoër Tegniese Skool | Welkom | Technical High School


Skoolhoof


Mnr. P.J.H. Swanepoel

Ouers


Mnr. M.N.J. Msibi (Waarnemende Voorsitter)
Mnr. M.N.J. Msibi (Ondervoorsitter)
Mev. K. Arnolds
Mnr. B. Oberholzer
Mnr. P.J.C. du Plessis


Mnr. H.W. Marks
Mev. S. Marks
Mnr. M. Mulaudzi
Mnr. A.T. Reyneke
Mev. C van der Merwe

 Opvoeders


Mnr. H. Jansen van Vuuren
Mnr. J. van den Berg
Mnr. J.D. van den Berg

Nie-opvoeder


Mev. R. Crauwcamp

VRL-Verteenwoordigers  

A Mqambeni
S de Beer